Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řezání

Řezání diamantovými nástroji se ve stavebnictví používá k různým druhům prací od dělení kusových staviv po demolice budov. K různým pracím z této velmi široké škály se používají různé stroje a nástroje. Všeobecně lze řezání rozdělit do následujících skupin:

  • řezání pomocí úhlových brusek a drážkovaček​​​
  • řezání pomocí stolových a blokových pil
  • řezání pomocí spárových pil

Spárové pily se používají pro řezání dilatačních spár a spár pro řízené vedení trhlin od smršťování v nových betonových deskách (speciální pily a kotouče pro řezání čerstvého betonu; řezání nasucho), pro řezání vozovek a jiných zpevněných ploch pro výkopy a opravy, k řezání drážek pro technologie v betonových podlahách průmyslových staveb, pro přímé řezy na vodorovných plochách z asfaltu a betonu (oddělení bouraných částí; vytvoření kolmé rovné hrany pro napojení nového krytu) a lze je použít i pro vyřezávání stropů nebo podlah při rekonstrukcích a částečných nebo úplných demolicích.

  • řezání pomocí stěnových pil

Stěnové pily, jak už jejich název napovídá, se používají především k řezání stěn, ale i k řezání podlah resp. stropů. Využívají se k zhotovování otvorů dveře, okna nebo technologické prostupy ve stěnách ze všech stavebních materiálů (beton, železobeton, kamenné nebo cihelné zdivo), pro vyřezávání otvorů v podlahách či stropech (otvory pro schodiště, technologie v průmyslových stavbách) nebo pro dělení konstrukcí při rekonstrukcích a částečných resp. kompletních demolicích. Používají se pro řezání do hloubky až 1 005 mm, běžně do 680 mm, čemuž odpovídá řezný kotouč o průměru 1 600 mm. Nasazení takto velkých kotoučů sebou nese některé problémy - obtížná manipulace, nároky na pracovní prostor (především při řezání stěn), velké přeřezy v rozích (pokud představují problém z hlediska zbytku konstrukce), cena kotouče. Pro eliminaci nežádoucích přeřezů v rozích je nutné rohy odvrtat. Roh se musí odvrtat do vzdálenosti přibližně rovné tloušťce řezané konstrukce, což značně zpomaluje a prodražuje práci. Rohy lze místo odvrtávání dořezávat pomocí ručních nebo stěnových řetězových pil. Toto řešení je stejně jako vrtání pracné a navíc jsme limitováni hloubkou prořezu řetězové pily. U konstrukcí o tloušťce nad 500 – 600 mm je dobré uvažovat o jiné technologii řezání – o použití lanové pily.

  • řezání pomocí speciálních ručních pil

Speciální ruční pily tj. rozbrušovačky se používají pro řezání prostupů v tenčích betonových a zděných stěnách, řezání krátkých drážek do stěn a podlah a pro pomocné dokončovací práce. Za pomocné práce lze považovat řezání stavebních dílců (zkracování a jiné úpravy obrubníků, dlaždic, kanalizačních trubek, panelů nebo ocelových prvků). Dokončovací práce představují dořezávání především rohů konstrukcí po použití stěnových pil. Používají se rovněž při opravách vozovek a jiných zpevněných plocha místo malých spárových pil. Lze je použít pro suché i mokré řezání.

  • řezání pomocí lanových pil

Lanové pily se obecně používají k dělení konstrukcí s tloušťkou nad 600 mm nebo pro speciální práce. Používají se v oboru pozemních, podzemních i dopravních staveb. Používají se k vytváření otvorů ve svislých a vodorovných konstrukcích (dveře, okna, prostupy technologií), pro řezání základových konstrukcí a opěrných stěn, pro dělení konstrukcí při rekonstrukcích a demolicích, pro řezání spár pro vložení dodatečných izolací (proti vlhkosti, proti radonu) nebo pro vytváření slepých otvorů v konstrukcích. Mezi speciální práce lze zařadit např. řezání (zkracování – rovné nebo šikmé řezy) betonových kanalizačních trubek s průměrem nad 1 500 mm, dělení ocelových konstrukcí nebo kompletní oddělení stavby od jejího základu při přesunu objektu. Hlavní výhodou lanových pil je fakt, že nejsou nijak omezovány hloubkou řezu, která tak může být v řádu až desítek metrů. Limitujícím faktorem je pouze výkon pily, délka řezného lana a kapacita zásobníku lana. Další výhodou je poměrně nízká hladina hluku v porovnání např. pilami stěnovými. Nevýhodou může být větší spotřeba vody na chlazení lana – nutnost výkonnějšího stavebního vysavače. Ve zvláštních případech, kdy nesmí do konstrukce vnikat voda např. práci v atomových elektrárnách, lze řezání provádět bez chlazení vodou tj. za sucha. Tato metoda je velmi prašná, a proto se používají speciální kryty, které kryjí řez z obou stran konstrukce a jsou napojeny na výkonný stavební vysavač.