Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

spolupráce na rozřezání základového bloku ventilátoru pomocí lanových pil


obvrtání a podvrtání spirály turbíny soustojí TG1


demolice 2 ks podstavců kotlů a turbostolice; vyřezání částí stropů pro technologické prostupy; jádrové vrty pro prostupy instalací


demolice turbostolice, jádrové vývtry pro technologie a pro kotvení konstrukcí


demolice vnitřních konstrukcí; odřezání částí základových patek


částečná demolice železobetonové turbínové stolice


vyřezání prostupů pro nové soustrojí turbíny a další technologii


vyřezání šachy a tunelu pro odvod vody z turbín


demolice postavců turbíny a generátorů, stropů, stěn


obříznutí savky stávající turbíny


demolice ŽB obslužné lávky; částečná demolice monolitické konstrukce jezu pro stavbu plavební komory


odříznutí horní části ŽB monolitického potrubí o světlosti 2,4 m


demolice prefabrikované stěny


demolice prefabrikované stěny


vyřezání stropních trámů a střešních nosníků nad částí zadního traktu (dnes Café Vítkov)


demolice milánských stěn tj. stěn technologických kanálů pod lisy – osobní pneu; demolice základů pod lisy – agro pneu; řezání stropů a podlah;


demolice podstavců pod technologií zpracování rudy


provedení kruhového otvoru do chladicí věže elektrárny pro zaústění potrubí v rámci projektu odsíření


jádrové vrty uvnitř mostních nosníků pro dodatečné vkládaná předpínací lana


demolice monolitických mostních říms; odřezání bločků pod ložisky při jejich výměně


 • Jaderná elektrárna Temelín (HVB 1+2; BAPP; SVJP) (Hochtief; PSG)

jádrové vrty pro prostupy technologií; řezání pro dveřní otvory 


 • Papírny MONDI Štětí (PRŮMSTAV)

demolice vodorovných (stropní desky, trámy, průvlaky) a svislých (sloupy, pilíře) nosných konstrukcí při rekonstrukci provozů


vrtání prostupů ŽB stěnami nádrží pro potrubí


 • Papírny Větřní

demolice vodorovných (stropní desky, trámy, průvlaky) a svislých (sloupy, pilíře) nosných konstrukcí při rekonstrukci provozů


 • Globus České Budějovice (Hochtief; PSG)

jádrové vrty pro prostupy technologií; demolice vnitřních stěn při úpravách dispozice


 • plavecký bazén Jindřichův Hradec

jádrové vrty pro prostupy technologií, řezání pro dveřní otvory


 • Wellness Hotel Frymburk (Stavcent)

jádrové vrty a řezání pro prostupy technologií


 • Mars Czech s.r.o., Pořící nad Sázavou (Sládek Group a.s.)

jádrové vrty pro prostupy technologií; demolice stropních desek; řezání podlah


 • ČOV Tábor (RVS a.s.)

jádrové vrty a řezání otvorů pro prostupy technologií


 • Budvar České Budějovice (AKUPI)

demolice stropní desky ledogenerátoru


 • Agrostroj Pelhřimov

vyřezání drátkobetonové podlahy v části výrobní haly


 • AISIN Písek (Strabag)

vyřezání drátkobetonové podlahy v části výrobní haly


 • Zimní stadion České Budějovice (Hochtief)

řezání konstrukcí při rekonstrukci stadionu


 • Nemocnice České Budějovice (odd. radiologie)

vyřezání dveřních otvorů v masivních monolitických stěnách z těžkého betonu


 • Nemocnice Chrudim (BAK Trutnov)

řezání železobetonových a cihelných pilířů při rekonstrukci


 • letiště Praha – Ruzyně (Konstruktiva)

jádrové vrty pro prostupy technologií; řezání stropů a stěn při rekonstrukci kuchyně


demolice základu věžového jeřábu


 • bytový dům PANORAMA Praha – Barrandov (Konstruktiva)

jádrové vrty pro prostupy instalací; řezání pro dveřní otvory


 • mosty
  • odřezání říms (I/23 – Kanclov; I/3 – Mirošovice; most Jana Palacha – Strakonice; I/20 – Protivín; II/121 – Zvíkovské podhradí (2x); II/121 – Varvažov)
  • demolice opěr, závěrných zdí, mostních křídel (I/4 – Strážný; I/34 – Jindřichův Hradec, most přes Hamerský potok; I/3 – Soběslav)
  • kotvení říms (I/3 – Rzavá)
  • Žďákovský, Podolský

navrtávky kanalizačních trub, skruží a šachet pro zaústění potrubí; prostupy konstrukcemi pro technologie


 • čistírny odpadních vod

prostupy pro technologie(např: Jinřichův Hradec, Pitkovice, Rybova Lhota, Třebovle, Hvožďany, Záhostice)


 • rekonstrukce a výstavba inženýrských sítí

navrtávky kanalizačních trub (beton, kamenina), šachet a šachtových den pro přípojky (např. Nádražní a Dobrovodská České Budějovice; dálnice D3)


řezání ŽB kanalizačních trub (až DN 2000) lanovou pilou pod určeným úhlem tj. 30-90° (např. dálnice D3; IV. Železniční koridor; MÚK Pyšely); zkracování trub; snižování šachet


 • rekonstrukce bytových domů
  • odřezávání betonových balkonů (např. Praha – Jarov; České Budějovice – ubytovna nemocnice)
  • výřezy pro balkonové dveře