Jdi na obsah Jdi na menu
 


Práce v panelových domech

Tyto práce probíhají nejčastěji přímo v jednotlivých bytových jednotkách. Jedná se především o částečné nebo úplné demolice nenosných příček (tl. 60 až 80 mm) a o vytváření nových dveřních otvorů nebo rozšiřování stávajících otvorů v nosných panelových stěnách (tl. 150 až 200 mm) nebo příčkách. Důvodem těchto prací bývají změny dispozice bytových jednotek nebo spojování více bytových jednotek v jeden celek.

 

Základním předpokladem pro provedení prací, především pokud se jedná o zásah do nosné konstrukce objektu, je vyjádření statika k uvažovaným změnám. Statický posudek je nutností pro provedení prací! Statik obvykle navrhuje některé z těchto opatření: vložení rámu svařeného z ocelových válcovaných profilů (U, I) v dimenzích dle velikosti otvoru a zatížení nebo vlepování prutů betonářské výztuže do vyfrézovaných drážek. Kromě výztuh vkládaných do vytvořeného otvoru navrhuje statik někdy i provizorní podepření stropních panelů, které leží na řezaném panelu, do doby než jsou vloženy výztuhy do otvoru. Veškerá nařízení statika je nutné respektovat a postupovat podle nich!

 

Pro provádění řezacích pracích se používají pily (stěnové a ruční), které vyžadují proudové jištění 25 až 32A. V bytových domech bývá problém se zajištěním takto silného zdroje, a proto používáme elektrocentrálu.

 

Při používání stěnových pil je někdy nutné odvrtat rohy otvoru, aby se zabránilo nežádoucím přeřezům především do nadpraží. Vrtání se dá předejít zkombinováním řezání stěnovou pilou (dlouhé řezy svislé i vodorovné dovedené do rohu budoucího otvoru) s řezáním ručními pilami, kterými se dořežou rohy otvoru (z jedné nebo obou stran). Přeřezy nevadí, pokud se pracuje v posledních podlažích domu, pokud jsou malé a pokud je do otvoru vsazován ocelový svařovaný rám.

 

Obvykle se řežou pouze dva svislé a jeden vodorovný obvodový řez a další řezy svislé a vodorovné sloužící k rozdělení obříznuté části konstrukce na menší tj. transportovatelné díly. Stěnové panely jsou posazené na stropních do maltového lože, a proto není nutné provádět vodorovný řez v úrovni podlahy a spodní díly se tedy vyndávají až na úroveň stropních panelů tj. 0 - 60 mm pod úroveň čisté podlahy.

 

Největším problémem při řezání v panelových domech je chladicí voda. Je nutné, zabránit jakýmkoli průnikům vody do konstrukce tj. mezi panely. Proto kritická místa (styk stěny s podlahou, průchod stoupaček topení, vedení elektroinstalace) jistíme pomocí těsnící montážní pěny. Vodu stékající na podlahu odsáváme pomocí stavebních vysavačů na mokrý provoz. Za řezání otvor osazujeme zástěnu zabraňující odstřikování vody při proříznutí stěny.

 

V případě, že se práce provádějí v obývaném bytě, je nutné zajistit minimální pracovní prostor. Na straně, ze které se bude řezání provádět je to min. 1,5 m (opt. 2,0 m a více). Na druhé straně by to měl být alespoň 1,0 m. Z podlahy by měly být staženy koberce, nábytek překryt zakrývacími fóliemi. K oběma stranám stěny musí být zajištěn přístup, kterým bude možné pronést a provést zařízení nutné pro řezání a odsávání vody a kterým budou po skončení řezání odtransportovány vyřezané díly.

Hmotnost dílů závisí na přepravních možnostech (přístup, možnost použití výtahu) a pohybuje se max. do 150 kg (manipulace probíhá ručně). V ceně prací je počítáno pouze s vyvezením dílů před objekt nikoli s likvidací. V případě zájmu jsme schopni likvidaci zajistit.

 

ILUSTRAČNÍ FOTO